Ontdek je talent

Atheneum
Didasco
Basisschool
Dol-Fijn

maak kennis | schoolleven | schoolteam | talent koesteren | praktisch | studieaanbod | contact

Project

Eén dag per week halen we de muren tussen de vakken weg. In kleine groepjes werken we gedurende een aantal weken een thema uit. Een laptop en iPads zijn, naast je eigen vindingrijkheid, je instrumenten om dit tot een goed einde te brengen. De projectleerkracht is je coach en begeleidt je bij je opdrachten. Ook van je medeleerlingen steek je heel wat op. Je werkt er aan de basisleerstof en kan je talenten verder ontdekken.

Basis

In de basisuren leggen de vakleerkrachten een stevige basis voor alle vakken. Zo behaal je de eindtermen voor de eerste graad en kan je na de eerste graad alle richtingen uit.

Optie Sport vanaf de 1ste graad

Met de modernisering blijft onze school ook de sportieve kaart trekken. In het eerste jaar A en B-stroom krijgt Sport een prominente plaats bij de interesse-uren. Je kan dan kiezen om, naast de 2 uur lichamelijke opvoeding die je zo al krijgt, 2 extra uren sport te volgen. In het 2de jaar bieden we dan de optie sportwetenschappen aan, waarin 5 uren sport op het programma staan.

 

Mentor en persoonlijke werktijd

Je mentor volgt je het hele jaar op. Hij leert je plannen, volgt samen met jou je resultaten op en ondersteunt je zodat jij het beste uit jezelf kan halen. Hij begeleidt je ook in je persoonlijke werktijd. Daarin kan je extra oefenen op de zaken die je moeilijk vindt, je verder verdiepen in de basisleerstof of andere leerstof ontdekken als je de basis al bereikt hebt.

1ste leerjaar A Freinet Didasco

Basis
(27 lesuren)
Basisvorming in vakken en in het vakoverschrijdend project
Interesse-uren
(2 lesuren)
Economie en Organisatie
Klassieke Talen
Moderne Talen
Maatschappij en Welzijn
STEM en Wetenschap
STEM-Technieken
Sport
Ontdek je talent
(2 lesuren)
In het vakoverschrijdend project
Extra begeleiding
(1 lesuur)
Mentoruur

Interesse-uren

Volg je talent en je interesse. Leer, ontdek, doe in twee lesuren per week het hele jaar door die inhouden en vaardigheden die jou interesseren. Je kan kiezen uit:

  • Latijn: Je wil op een actieve, levendige manier Latijnse teksten lezen, de Romeinse geschiedenis en cultuur leren kennen en een stevige basis leggen voor moderne talen. Het Latijn wordt als een levende taal aangeleerd waarbij de leerkracht zelfs Latijn spreekt!
  • Maatschappij en welzijn: jij interesseert je in "de mens". Je wil hem/haar beter leren begrijpen en vaardigheden leren om er voor te zorgen.
  • STEM en wetenschap: Jij wil ontdekken hoe de natuur en de techniek in elkaar zitten.
  • Talen: Je wil graag meer en beter Frans en Engels spreken, verstaan, lezen en schrijven.
  • Economie en organisatie: Jij wil begrijpen hoe geld de wereld draaien laat.
  • Sport: bewegen en allerlei sporten doen, daar word jij gelukkig van.
  • STEM-technieken: Jij maakt graag dingen, met je handen en met de computer.

In het tweede leerjaar A kies je een basisoptie van vijf lesuren om je interesse verder uit te diepen.

"Tijdens projecten werk je veel samen en toch leer je op hetzelfde moment heel erg veel zelfstandig."

1ste jaar
GO! Malle
Herentalsebaan 56
2390 Malle
Tel. 03 312 39 11
info@gomalle.net