Ontdek je talent

Atheneum
Didasco
Basisschool
Dol-Fijn

maak kennis | schoolleven | schoolteam | praktisch | bereikbaarheid | 10/10 voor verkeer | oudervereniging

Schoolraad

Een schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies. Hij bestaat uit leerkrachten, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school. De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

 

Voorzitter:

Luc Mertens (papa Fré)

Leerlingenraad

Via de leerlingenraad kunnen leerlingen nieuwe ideeën, vragen en problemen in verband met de school duidelijk maken. Leerlingen hebben recht op inspraak. De leerlingenraad is dus het aangewezen middel om kenbaar te maken wat goed gaat of wat nog beter zou kunnen.

Voor- en nabewaking

-Er is toezicht door de leerkracht alle dagen vanaf 8u15
Maandag en dinsdag tot 15u55
Woensdagmiddag tot 11u50
Donderdag en vrijdag tot 15u30
-Er is betalende opvang (€ 0,80 per beginnend half uur) alle dagen
’s morgens van 7u00 tot 8u15
Maandag – en dinsdagavond van 15u55 tot 18.00 u.
Woensdagmiddag van 11u50 tot 13.00 uur.
Donderdag- en vrijdagavond van 15u30 tot 18u00.

 

Onze Visie

Onze taak is de kinderen voor te bereiden op de maatschappij. Dat is zeker in deze tijd niet eenvoudig. De samenleving verandert voortdurend en dat werkt door in het onderwijs.

We leven in een multiculturele samenleving. Ook is de individualisering sterk toegenomen. Daarnaast komt informatie van alle kanten tot ons en krijgen kinderen veel prikkels. Globalisering haalt de wereld dichterbij en veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. De maatschappij van morgen is een andere dan die van vandaag.

Hoe bereiden we onze kinderen voor om zich optimaal te ontwikkelen in een onbekende samenleving?

Elk kind is uniek! Elk uniek kind heeft zijn specifieke mogelijkheden en talenten die wij graag aanwenden en verder ontwikkelen. Wij willen met ons team onze leerlingen leiden en begeleiden zodat zij hun talenten optimaal kunnen ontplooien. Zelfkennis, een positief zelfbeeld en zelfsturing dragen bij tot het beter functioneren in de snel veranderende maatschappij. Dit betekent ook dat 'iedereen eigen-aardig, maar even-waardig' is. De typische eigenheid en het persoonlijke ‘zijn’ van ieder kind en iedere leerkracht worden aanvaard en beschouwd als een verrijking voor de school. De "totaal-ontwikkeling" van het kind is een voortdurend streven van onze school.

Onze school wil daarom een school zijn: "Waar hoofd en hart elkaar de hand reiken..." Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon:

→ Hoofd: verstandelijke ontwikkeling

→ Hart: sociale en emotionele ontwikkeling

→ Handen: creatieve en technische ontwikkeling.

We brengen onze kinderen in contact met de wereld om ons heen en helpen hen om, naast hun schoolse kennis, een 'koffertje vol sociale competenties' te verwerven. We voeden onze kinderen op tot sociaal vaardige mensen met oog voor kunst en cultuur en met respect tegenover mens, natuur en samenleving. Op die manier kunnen ze het nu en later waarmaken in een complexe, multiculturele samenleving.

 

 

 

GO! Malle
Basisschool 't Park
Herentalsebaan 54
2390 Malle
Tel. (03)312 02 31
emmanuela.vervoort@
inventoscholen.be