Ontdek je talent

Atheneum
Didasco
Basisschool
Dol-Fijn

maak kennis | schoolleven | schoolteam | praktisch | bereikbaarheid | 10/10 voor verkeer | oudervereniging

Persoonlijk inschrijven op school is tijdens deze coronacrisis niet mogelijk. Wel kan u vanaf nu digitaal inschrijven. Hiervoor hoeft u enkel het formulier via onderstaande link in te vullen. Uiteraard contacteren wij u later voor een rondleiding in onze school.
 

>> Klik hier om in te schrijven <<

Schoolreglement

Klik hier

Capaciteitsbepaling

Klik hier.

Kostenloos basisonderwijs

Klik hier.

Vakantiekalender

Herfstvakantie 28/10/19 t.e.m. 3/11/19

Kerstvakanie 23/12/19 t.e.m. 5/01/20

Krokusvakantie 24/02/20 t.e.m. 01/03/20

Paasvakantie 6/04/20 t.e.m. 19/04/20

 

 

Faculatieve verlofdagen

4/05/20

 

Pedagogische studiedagen

20/05/20

Dag van de arbeid

01/05/2020

Hemelvaartsdag

21/05/20

Brugdag

22/05/20

Pinkstermaandag

- maandag 01/06/20

 

Het antwoord niet gevonden?

Contacteer ons

Tel 03/312.02.31

email: bs.malle@sgr3.be

Hoe inschrijven

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document, zoals:
- een uittreksel uit de geboorteakte;
- het trouwboekje van de ouders;
- de identiteitskaart van het kind;
- het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
- de reispas voor vreemdelingen;
- ook mee te brengen: vorig rapport (hier wordt een kopie van genomen)

Werkwijze:
- De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven
- De ouders ontvangen bij inschrijving: een infobrochure - akkoord met het schoolreglement en pedagogisch project - keuzeformulier godsdienst/zedenleer - verklaring 'inschrijving van de leerling in één school'
- Beide ouders moeten akkoord gaan met de inschrijving
Bij adreswijziging of wijziging van telefoonnummers dient het secretariaat onmiddellijk verwittigd te worden

Wanneer inschrijven?

- Gedurende het schooljaar:
kan je altijd terecht bij de directie of het schoolsecretariaat tijdens de schooluren of na afspraak.
- Tijdens de schoolvakanties:
Van 1 t.e.m. 5 juli
Van 16 t.e.m. 31 augustus
Telkens van 10u tot 14u

Instapdata kleuterschool voor 2,5 jarigen:

 

Kleuters mogen vanaf 2,5 naar de kleuterschool. Afhankelijk van hun geboortedatum mogen ze op bepaalde data instappen.

 

Schooljaar 2019-2020

Geboren Dan kan hij/zij instappen
Voor 01/03/2017 op 02/09/2019
Voor 04/05/2017 op 04/11/2019
Voor 06/07/2017 op 06/01/2020
Voor 03/08/2017 op 03/02/2020
Voor 02/09/2017 op 02/03/2020
Voor 20/10/2017 op 20/04/2020
Voor 25/11/2017 op 25/05/2020

 

Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdag, kunnen op die dag in het kleuteronderwijs ingeschreven en onmiddelijk toegelaten worden. Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag ingeschreven en toegelaten worden in de school zonder rekening te houden met de instapdagen.

Meer info op

http://onderwijs.vlaanderen.be/naar-de-kleuterklas

http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

 

 

Wanneer is de school open?

Elke schooldag is er voor- en nabewaking

-Er is toezicht door de leerkracht alle dagen vanaf 8u15, de lessen starten dagelijks om 8u50
Maandag en dinsdag tot 15u55, de lessen eindigen om 15u40
Woensdagmiddag tot 11u50, de lessen eindigen om 11u35
Donderdag en vrijdag tot 15u30, de lessen eindigen om 15u15

-Er is tevens betalende opvang mogelijk (€ 0.80 per beginnend half uur)
’s Morgens van 7u00 tot 8u15
Maandag – en dinsdagavond van 15u55 tot 18u00.
Woensdagmiddag van 11u50 tot 13u00.
Donderdag- en vrijdagavond van 15u30 tot 18u00.

 

 

Middagtoezicht


De ouders betalen een bijdrage van 0.40 euro per kind en per middag. Deze gelden dienen om het personeel te vergoeden voor het geleverde toezicht.

Bijdragen regeling: (zie ook schoolreglement)
Volgende bijdragen kunnen van de leerlingen gevraagd worden:
• Zwemmen € 2 met uitzondering van de leerlingengroep waarvoor de toegangsprijs door de Vlaamse Gemeenschap wordt gedragen (3de leerjaar)
• De 3de kleuterklas zwemt gratis dankzij de financiële bijdrage van onze oudervereniging.

De schoolkosten worden tot en met mei 2020 via factuur aangeboden. De kosten van juni 2020 verzoeken wij u cash te betalen.

Persoonlijke uitgaven zijn facultatief en vallen ten laste van de gebruiker:
• Leerlingenvervoer
• Vervoer en deelname aan buitenschoolse activiteiten
• Voor- en naschoolse opvang
• Maaltijden en drank
• Steunacties
• Klasfoto’s, nieuwjaarsbrieven, abonnementen tijdschriften

Financiële tussenkomst door de Oudervereniging bij schooluitstappen:
Elke uitstap van max. 1 euro of minder wordt volledig betaald.
Van elke uitstap boven 5 euro (uitgezonderd de GWP) betalen wij 25%.

Kinderen met een Vrijetijdspas kunnen op een extra tussenkomst rekenen:
Voor uitstappen tussen 1 en 5 euro en voor de GWP krijgen zij ook 25% korting.
Voor alle andere uitstappen is er voor hen een tussenkomst van 50%.

 

 

 

Oudercontacten

Gedurende het schooljaar wordt er drie keer een individueel oudercontact georganiseerd.

In de maand mei voorzien wij een ouderavond op vraag van de leerkracht.

Uiteraard bent u altijd welkom. Een afspraak kan gemaakt worden door contact op te nemen met het secretariaat van de school.

Begin september organiseren wij een infoavond voor alle ouders.

 

GO! Malle
Basisschool 't Park
Herentalsebaan 54
2390 Malle
Tel. (03)312 02 31
emmanuela.vervoort@
inventoscholen.be