Ontdek je talent

Atheneum
Didasco
Basisschool
Dol-Fijn

maak kennis | schoolleven | schoolteam | praktisch | bereikbaarheid | 10/10 voor verkeer | oudervereniging

Brevetjes

Vanaf de eerste kleuterklas t.e.m. het 6de leerjaar worden onze kinderen klaargestoomd voor het échte werk. Kinderen leren alles over het stappen in het verkeer en veilig fietsen. Het hele jaar door wordt er geoefend op het verkeersparcour op onze eigen speelplaats en in de omgeving van de school. Op het einde van het 4de leerjaar leggen de kinderen hun voetgangersexamen af. Als dit goed is krijgen zij hun brevetje. Dit geeft wel geen garantie om ongelukken te voorkomen. Voorzichtig zijn in het verkeer blijft geboden! Vanaf het 5de leerjaar worden de leerlingen klaargestoomd voor het GROTE FIETSEXAMEN wat ze op het einde van het 6de leerjaar moeten afleggen. In het vijfde leerjaar wordt er veel geoefend in een beschermde leeromgeving en vanaf het 6de leerjaar gaan onze leerlingen echt de baan op. Hier leren passen ze de verschillende vaardigheden toe die ze in de voorgaande leerjaren hebben geleerd. Als alles goed verloopt halen de leerlingen van het 6de leerjaar op het einde een fietsdiploma.

 

Verkeersouders

Leren over verkeer kan alleen maar door het écht te doen! Om al onze kinderen een individuele oefenbeurt te geven helpen onze verkeersouders ons. Zij nemen de kinderen mee de straat op om samen met hen te oefenen. Per oefenbeurt worden de vorderingen en werkpunten van elk kind bijgehouden. Dit oefenen is voor onze verkeeersmama's heel intensief. We zijn hen dan ook héél dankbaar dat zij dit voor onze kinderen willen doen.

En thuis?

Ook als de kinderen met het gezin de straat op gaan zouden zij zich moeten houden aan de geleerde verkeersregels. Mama's en papa's die het goede voorbeeld geven zijn natuurlijk een must! Enkel zo zullen zij zich zelf ook consequent op een veilige en juiste manier in eht verkeer begeven.

Verkeersopvoeding op school

Onze kinderen leren om zich veilig in het verkeer te begeven. Dat is ons doel! Zowel te voet als met de fiets of als passagier in de bus of de wagen leren we onze kinderen de juiste attitudes en vaardigheden. Het hele jaar door organiseren we allerlei activiteiten zodat de kinderen allerlei situaties kunnen inoefenen.

 

10 op 10

Wij zijn een verkeersactieve school van de provincie Antwerpen en behaalden in het schooljaar 2014-2015 ons eerste deellabel. Door onze inzet zijn wij verkeersACTIEF en verkeersMODERN. Met de gekregen subsidies van de provincie Antwerpen kochten we loopfietsen aan voor de kleinste kleuters zodat ze hun evenwicht kunnen trainen en sneller tot fietsen komen. Voor onze oudere kleuters kochten we 3 oefenfietsen waarmee ze hun fietsvaardigheid kunnen trainen. Op de speelplaats van de lagere school werd er een verkeersparcours aangebracht zodat er voldoende realistisch en vlot in de beschermde omgeving kan geoefend worden. Met het resterende bedrag kochten we verkeerskegels en attributen aan.

 

In schooljaar 2015 - 2016 behaalden we ons tweede deellabel. Met het budget dat we hiervoor kregen kochten we het nodige verkeersoefenmateriaal aan dat we inzetten tijdens onze verkeerslessen in beschermde omgeving of in de klas.

 

Tijdens schooljaar 2016 - 2017 behaalden we ons derde en laatste deellabel. Vanaf nu krijgt onze school een 10 op 10 voor verkeer. Dit betekent uiteraard niet het einde aan onze werking rond verkeer en veiligheid. Aan dit thema zullen we blijven werken zodat onze school en kinderen alleen maar veiliger zullen worden.

 

Met de laatste subsidies (met dank aan 10 op 10 van de provincie Antwerpen!) kochten we in schooljaar 2017-2018 voor de kleinste kleuters een zebrapad aan dat in de overdekte speelzaal kan gebruikt worden om het oversteken in een beschermde omgeving te oefenen. Verder werd er voor onze oudste leerlingen een fietskoffer aangekocht. Met het overige budjet werden er kegels voor het verkeersparcours aangekocht.

 

We blijven ons ook na dit schooljaar weer inzetten omdat verkeer en veiligheid enorm belangrijk zijn.

 

 

Fluo!

Elk jaar weer moedigen wij de kinderen aan om fluo-hesjes te dragen. Dit jaar werd het verplicht gezien we ieder kind gratis een fluo-hesje hebben aangeboden. Ook wordt er elke maand een wedstrijd aan verbonden voor de klas die het best in orde is. De leerlingen kunnen op deze manier extra speeltijd of een leuk gadget verdienen.Op het einde van de FLUO-ACTIE trakteert onze oudervereniging met iets lekkers. Waarvoor onze dank!

 

GO! Malle
Basisschool 't Park
Herentalsebaan 54
2390 Malle
Tel. (03)312 02 31
emmanuela.vervoort@
inventoscholen.be