Ontdek je talent

Atheneum
Didasco
Basisschool
Dol-Fijn

maak kennis | schoolleven | schoolteam | talent koesteren | praktisch | studieaanbod | contact

3de graad ASO Humane wetenschappen

Humane wetenschappen is een studierichting voor elke leerling die wil weten hoe de mens en de samenleving met elkaar in contact staan. Je ontdekt op zelfstandige en creatieve manier hoe de wereld vandaag in elkaar zit. Tijdens de lessen gedragswetenschappen staat de psyche van de mens centraal en leer je waarom we ons als individuele mens op een bepaalde manier gedragen in concrete situaties. Thema's die aan bod komen zijn persoonlijkheid, identiteit, sociale ongelijkheid, enz.

 

In de lessen cultuurwetenschappen komen actuele maatschappelijke thema's aan bod. Je leert hoe de samenleving werkt en welke maatschappelijke velden er zijn. Thema's die aan bod komen zijn media, internationale politiek, recht en justitie, mens- en wereldbeelden, mensenrechten, enz. Wie interesse heeft in psychologie of in andere sociale wetenschappen, zit in Humane wetenschappen helemaal op zijn plaats.

 

We begeleiden je stap voor stap op je weg naar het zelfstandig uitwerken van een volledig onderzoek in het laatste jaar voor het vak cultuurwetenschappen. In het vijfde jaar leer je samen met andere leerlingen, in kleine groepjes, hoe je een onderzoek in de gedragswetenschappen moet uitvoeren door middel van interviews, enquêtes, experimenten of observaties. De presentatie van je eindwerk voor een professionele jury is het orgelpunt van deze prikkelende opleiding.

"Bij zelfstandige opdrachten is het goed te weten dat je altijd kan rekenen op begeleiding en feedback van de leerkrachten."

3de graad humane wetenschappen

Wie ben je?

Voor leerlingen met een fascinatie voor de mens en de maatschappij in al zijn aspecten. Iedereen met een interesse in psychologie, sociologie, media, criminologie, rechten ... zit hier op zijn plaats. Om het te maken en succesvol in deze richting is voorkennis niet echt noodzakelijk maar uiteraard wel meegenomen. Inzet, tomeloze motivatie en de wil om interessante artikels te lezen en het nieuws te volgen zijn belangrijker om als sterke en gewapende leerling af te studeren, klaar voor het hoger onderwijs.

3 of 5 lesuren wiskunde?

Wat je later ook verder studeert, je zal altijd een belangrijke basis van wiskunde nodig hebben. Denk maar aan statistiek, dat in elke universitaire opleiding een belangrijk vak is. Daarom krijg je in deze studierichting standaard drie lesuurtjes wiskunde per week.

 

Wie geboeid wordt door de koppeling tussen wiskunde en de concrete wereld, kan opteren voor een pakket van 5 lesuren wiskunde per week. Je leert er meer abstracte wiskundige principes te herkennen in concrete toepassingen en de dagelijkse realiteit. Bovendien vergroot je zo je wiskundige basis indien je na je secundaire studies toch graag een exacte studierichting wil aanvatten.

 

Wie opteert voor 3 basisuren wiskunde, volgt 2 lesuren filosofie of kiest voor 2 lesuurtjes Duits.

 

Wiskunde

Verder studeren?

Humane wetenschappen geeft je een stevige basis voor zowel bachelor- als masteropleidingen aan hogescholen en universiteiten. Je kan kiezen voor een opleiding als criminoloog, socioloog, verpleegkundige, leerkracht, pedagoog, psycholoog ...

Maar je kan evengoed een heel andere richting inslaan en kiezen voor communicatiewetenschappen, geschiedenis, rechten, wijsbegeerte of politieke wetenschappen.

"Ik leer zeker evenveel buiten als in ons knusse klaslokaal."

3de graad Humane Wetenschappen

Nel vertelt over haar opleiding

Nel volgt nu een lerarenopleiding aan de AP Hogeschool in Antwerpen. Ze kreeg hiervoor heel wat relevante bagage mee in de studierichting Humane Wetenschappen die ze in Atheneum Malle volgde. Ze legt zelf uit hoe belangrijk die studie voor haar was.

 

Vakken 5de jaar 6de jaar
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 3/5 3/5
Natuurwetenschappen 2 2
Cultuurwetenschappen 3 3
Gedragswetenschappen 4 4
Duits 0/2 0/2
Filosofie 2/0 2/0
Esthetica 0/1 0/1

Azzedine vertelt over zijn opleiding

Azzedine voltooit momenteel zijn masterstude ondernemingsrecht. Eerder volgde hij de studierichting Humane Wetenschappen aan Atheneum Malle - een studierichting die uitstekend voorbereidt op universitair onderwijs. Hij legt uit waarom dat zo is.

 

"Ik hou m'n ogen goed open en kijk verder dan m'n neus lang is. Dan leer ik het meest."

3de graad Humane Wetenschappen

Op ontdekkingstocht. Soms letterlijk!

In de derde graad Humane wetenschappen leggen we de klemtoon op zelfstandig ontdekkend leren. We willen de klasmuren doorbreken en de echt de samenleving exploreren. Zo doe je mee aan het scholierenparlement met leerlingen van andere scholen. Je bezoekt verschillende steden en musea. Je begeleidt zelfstandig de verschillende culturele hoogtepunten aan je medeleerlingen. We gaan op culturele ontdekkingstocht door het bijwonen van theater, opera, rockconcerten en moderne dans in de culture club. Jij kiest zelf waar je interesses liggen en welke voorstellingen je bijwoont.

 

3de graad Humane Wetenschappen

"Deutsch macht Spaß!"

Duits kent vele vooroordelen: Duits is lelijk, komt streng, zelfs militaristisch over, het is moeilijk en ook niet bepaald cool. Onterecht!

 

Duits is één van onze drie landstalen. Kennis van de meest gesproken moedertaal in Europa is bovendien een extra troef op de arbeidsmarkt. Duitsland bepaalt voor een groot deel de hele Europese economie en kan bogen op een bijzonder rijke traditie op gebied van cultuur, wetenschap, muziek, literatuur, filosofie, politiek, psychologie, enz.

 

Wist je dat de trein, aspirine en X-stralen Duitse uitvindingen zijn?

 

Leer in het Duits een fris pintje bestellen en de knappe ober een fooi geven. Leer een e-mail of een uitnodiging te schrijven. In de klas voer je een kort toneeltje op en lees je Duitstalige krantenartikels. Droom weg bij een gedicht van Goethe, en zing uit volle borst mee op een Duitse hit van het moment.

 

Wedden dat je snel een veel positiever beeld krijgt van onze prachtige zustertaal?

 

Kies je toch niet voor Duits? Dan volg je 2 uurtjes extra wiskunde of 2 lesuren filosofie.

 

Wiskunde
GO! Malle
Herentalsebaan 56
2390 Malle
Tel. 03 312 39 11
info@gomalle.net