Ontdek je talent

Atheneum
Didasco
Basisschool
Dol-Fijn

maak kennis | schoolleven | schoolteam | talent koesteren | praktisch | studieaanbod | contact

2de graad ASO Humane wetenschappen

In de studierichting humane wetenschappen leren we je kijken naar de samenleving om ons heen. In cultuurwetenschappen bestuderen we de samenleving als groep, terwijl bij gedragswetenschappen meer aandacht gaat naar het individu. Op die manier leer je de wereld beschrijven en begrijpen.

 

Daarbij starten we niet steeds vanuit hetzelfde standpunt, maar gaan we bewust op zoek naar verschillende manieren van kijken en denken. In de klas gaan we natuurlijk stap voor stap aan de slag. Het einddoel is echter dat we je vooral zelf willen laten denken. Daarvoor verlaten we regelmatig ons klaslokaal en trekken de echte wereld in.

 

Zowel in het derde als in het vierde jaar wordt al een eerste aanzet gegeven tot onderzoek. Daarbij vergelijken we onze eigen leefwereld met het verleden of met andere culturen.

"De wereld door andere ogen bekijken, da's altijd verrassend."

2de graad humane wetenschappen

Waarvoor kies je?

In deze studierichting staat de mens en de samenleving centraal. Je ontdekt alle facetten ervan in de vakken cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen. Daarnaast krijg je een grondige basisvorming zodat je nog heel wat richtingen uitkan.

Wie ben je?

Voor leerlingen met een fascinatie voor de mens en de maatschappij in al zijn aspecten. Iedereen met een interesse in psychologie, sociologie, media, criminologie, rechten ... zit hier op zijn plaats.

Skills lab

Elke vrijdagnamiddag kijken we over de klasmuren. Er is dan tijd om heel nieuwe talenten te ontdekken. Gedurende drie modules per jaar krijg je de kans om te ontdekken wat je ├ęcht ligt: fotografie, een film maken, sporten, een game programmeren, een fair tradewinkel opzetten, ... De modules zijn even boeiend als divers. En guess what? Je krijgt zelf de keuze.

Extra wiskunde

Leerlingen die dat wensen, kunnen een extra uurtje wiskunde volgen. Dat uurtje is een vrije keuze, maar het is een grote meerwaarde voor wie in de derde graad een studierichting met meer wiskunde wil aanvatten. Altijd een goed idee, toch?

"Leren hoe mensen en groepen in elkaar zitten, leert me heel veel over mezelf."

2de graad Humane Wetenschappen

Nel vertelt over haar opleiding

Nel volgt nu een lerarenopleiding aan de AP Hogeschool in Antwerpen. Ze kreeg hiervoor heel wat relevante bagage mee in de studierichting Humane Wetenschappen die ze in Atheneum Malle volgde. Ze legt zelf uit hoe belangrijk die studie voor haar was.

 

Vakken 3de jaar 4de jaar
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 4/5 4/5
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Informatica 1 1
skills lab 3 3
Cultuurwetenschappen 2 2
Gedragswetenschappen 2 2

Azzedine vertelt over zijn opleiding

Azzedine voltooit momenteel zijn masterstude ondernemingsrecht. Eerder volgde hij de studierichting Humane Wetenschappen aan Atheneum Malle - een studierichting die uitstekend voorbereidt op universitair onderwijs. Hij legt uit waarom dat zo is.

 

"Dat mensen verschillend denken, wist ik al wel. Maar het is heel boeiend om er achter te komen waarom!"

2de graad Humane Wetenschappen
GO! Malle
Herentalsebaan 56
2390 Malle
Tel. 03 312 39 11
info@gomalle.net